Entrust

Easy to Implement. Easy to manage. Easy to scale.

Med fokus på brukervennlighet, uten at det påvirker sikkerhet og funksjonalitet, tilbyr Entrust løsninger for sikker innlogging (MFA), kryptering og styring av identiteter og sertifikater i offentlige nettverk (PKI). 

Entrust Webside     Entrust Partner Portal      Entrust MSP

    

Entrust Datacard er nå Entrust

Entrust har forkortet navnet sitt, men endringen er mye mer enn én forenkling av navnet. Som et enhetlig selskap med én identitet viet til tillit, er Entrust nå posisjonert for å bedre gjenspeile sitt engasjement for sine partnere!

Løsninger

Identity and Access Management

 • Identity as a Service
 • Identity Enterprise
 • Identity EssentialsCertificate Solutions

 • Digital Certificates
 • Digital Signing
 • Publik Key Infrastructure (PKI)
 • Cryptographic Center of Excellence
 • Internet of Things (IoT) Security
 • Mobile Device Management (BYOD)

Les mer

Hardware Security Modules

 • nShield HSMs
 • nShield Software
 • Management and MonitoringMSP

Som MSP-partner av Entrust har du mulighet til å tilby digitale sertifikater og identitets- og tilgangsadministrering som en tjeneste til dine kunder.

MSP Portal

Managed PKI Services

PKI compliance og funksjonalitet uten behov for egen ekspertise, sikrer fasiliteter, hardware og software.

Les mer

Identity as a Service

Skybasert løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) med multifaktorautentisering (MFA), legitimasjonsbasert passordløs tilgang og enkel Single Sign-On (SSO)

Les mer

 

Beskytt organisasjonen din mot moderne sikkerhetstrusler ved bruk av bransjens fremste digitale sikkerhetsløsninger for et hvert miljø - Skyen, lokalt eller for IoT-enheter.

KONTAKT VÅRT ENTRUST-TEAM

Vincent Thue

Infinigate AS
Team Manager Sales

Kyrre Falck

Infinigate AS
Sales Specialist

Håvard Søberg

Infinigate AS
Business Development Manager

+47 41 51 66 06

E-post

+47 40 23 28 27

E-post

+47 48 03 98 89

E-post