Vectra og Microsoft oppfyller visjonen om SOC Visibility Triad

Løft ditt Security Operations Center (SOC). Med Vectras dype produktintegrasjon med Microsoft Defender ATP og Microsoft Azure Sentinel hindrer du angripere i å etablere fotfeste!

I tillegg har Vectra også blitt invitert som medlem av MISA - Microsoft Intelligent Security Association. Dette er en utvalgt gruppe på 100 strategiske sikkerhetspartnere som Microsoft velger. Å være et MISA-medlem er en sterk validering av partnerskap og integrering med Microsofts økosystem.

Synlighet

Det er umulig å forsvare det man ikke kan se. Kombiner en 360-graders visning av identiteter og interaksjoner på tvers av skyen og datasenteret ditt fra Vectra. Enhets- og prosessvisning på bakkenivå med Defender ATP. Rik på applikasjons- og loggdata fra SaaS distribusjoner som O365 i Azure Sentinel.

Øyeblikkelig innsikt

Når angriperne er i ditt miljø er hastighet viktig. Ta med Vectra High Fidelity Behavioral and Identity Detection direkte til Sentinel Workbook for øyeblikkelig oppmerksomhet. Armanalytikere med rik informasjon om vertsnivå fra Defender ATP direkte i Vectra for raskere undersøkelser.

Detaljert respons

Blokker og isoler angripere, ikke ressurser. Reduser risikoen for brudd ved å utføre umiddelbare håndhevingstiltak fra Vectra, nærmere kilden ved bruk av Defender ATP. Automatiser hendelsesrespons i Azure Sentinel basert på konfigurerbare trusselverdier og terskelverdier fra Vectra. 

Network Defection and Response er grunnleggende for SOC Visibility Triad.

NDR er den raskeste og mest effektive måten å finne trusler i skyen, datasenteret, bedriftsnettverket og IoT-enhetene dine. Ved å automatisere analyseringen av brukere, enheter og deres trafikk, og samtidig prioritere varsler vil man spare verdifull tid.

Les mer

Ønsker du hjelp til å komme i gang?

Vectra-teamet hos Infinigate hjelper deg gjerne, kontakt oss i dag!
sikkerhet@infinigate.no
Kontakt oss