Løsninger

Vi har delt porteføljen inn i løsningsområder for IT-sikkerhet slik at det skal være enklere for deg å finne løsninger for bestemte områder. 

Client Security

Under kategorien Client Security finner du alle løsninger som omhandler klientbeskyttelse. Dette inkluderer Data & Device Encryption, Endpoint Security og Mobile Device Security (MDM, MAM).

Content Security

Content Security dekker alle løsninger som omhandler det å sikre innhold. Dette inkluderer Advanced Threat Detection, Application Delivery Controller (ADC), Application Layer Gateway, Backup & Recovery og Data Loss Prevention.

Identity & Access Management

Identity and Access Management (IAM) er et sentralt sikkerhetskonsept som gjør alle administrative aktiviteter strukturerte og sporbare, unngår utilsiktede aktive applikasjonskontoer, reduserer antall mulige kilder til feil i administrasjonen og oppdager identitetstyveri.

Infrastructure

Inn under kategorien infrastruktur vil du finne løsninger for nettverksinfrastruktur og tråløs infrastruktur. Dette inkluderer løsninger for Network Infrastructure, Wireless Infrastructure og WAN Acceleration.

Network Security

Network Security-kategorien dekker alle løsninger som omhandler det å sikre nettverk. Dette inkluderer Application Delivery Controller (ADC), DDoS Protection, Network Access Control (NAC), Network IPS, UTM Firewall og VPN/SSL.

Security Management

Inn under Security Management finner du løsninger som overvåker, kontrollerer og beskytter sikkerhetsaspekter i store og komplekse strukturer. Dette inkluderer Network/System Management, Risk Management & Reporting, Security Policy Orchestration, Security Information & Event Management (SIEM), Threat & Attack Management og Vulnerability Management.