Data Loss Prevention

Begrepet Data Loss Prevention og Data Leakage Prevention brukes vanligvis synonymt, andre ganger brukes de differensiert: Data Loss Prevention er beskyttelse mot uønsket utstrømming av data som forårsaker og varsler skade. Data Leakage Prevention står for beskyttelse mot mistenkt, men ikke målbar eller påvist lekkasje av informasjon til uønskede mottakere.