E-Mail Archiving

E-mail Archiving er et uavhengig begrep for langvarig, uforanderlig og sikker lagring av elektroniske meldinger.