Identity & Access Management

Identity and Access Management (IAM) er et sentralt sikkerhetskonsept som gjør alle administrative aktiviteter strukturerte og sporbare, unngår utilsiktede aktive applikasjonskontoer, reduserer antall mulige kilder til feil i administrasjonen og oppdager identitetstyveri.