VolP

VoIP refererer til talekommunikasjon via Internett-baserte nettverk. I løpet av utfasing av tradisjonelle telefonsystemer, som tradisjonelt etablerte sine forbindelser via kobberkablene til det faste nettverket, har VoIP åpnet for mange nye muligheter for telekommunikasjon.