Security Management

Inn under Security Management finner du løsninger som overvåker, kontrollerer og beskytter sikkerhetsaspekter i store og komplekse strukturer. Dette inkluderer Network/System Management, Risk Management & Reporting, Security Policy Orchestration, Security Information & Event Management (SIEM), Threat & Attack Management og Vulnerability Management.

Følgende produsenter fra vår portefølje tilbyr deg løsninger innenfor området nettverkssikkerhet. Nedenfor finner du et utdrag av produktene du kan bestille direkte i vår webshop. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere løsninger, spørsmål og råd.