Risk Management & Reporting

Ved hjelp av risikostyring og rapportering kan risikoer i bedriftens nettverk oppdages og synliggjøres for å utlede mottiltak.