SIEM

Security Information and Event Management (SIEM) er en metode for sikkerhetsstyring som tar sikte på å ha et helhetlig syn på sikkerheten til selskapets IT. SIEM-systemet er basert på prinsippet om at relevante data om selskapets sikkerhet akkumuleres forskjellige steder, og det er mye lettere å identifisere trender og møstre om alle data kan sees på ett sentralt sted. SIEM kombinerer funksjonene Security Information Management (SIM) og Security Event Management (SEM) i ett sikkerhetssystem.