Threat & Attack Management

Under Threat & Attack Management tilbyr vi produkter for sentralisert og automatisert analyse og behandling av sikkerhetsproblemer. I motsetning til SIEM kan disse løsningene ikke bare oppdage trender og avvik, men også aktivt motvirke trusler.