Vulnerability Management

Vulnerability Management er en proaktiv tilnærming for å sikre nettverkssikkerhet og består av identifisering, klassifisering og utbedring av sårbarheter i systemet, spesielt med hensyn til software og hardware.