Gartner topp 10 - Hvilke sikkerhetsprosjekter er viktig for dine kunder?

GARTNER ANBEFALER

Analyseselskapet Gartner har publisert topp 10-listen for sikkerhetsprosjekter som bør prioriteres av selskaper i perioden 2020-2021. Listen er basert på analyser og prognoser, og har tatt hensyn til omstendighetene som følger av Covid-19s.

Infinigate er en verdiskapende IT-sikkerhetsdistributør. Vi hjelper deg som forhandler med å utvikle din sikkerhetsvirksomhet. I vår portefølje har vi leverandører av produkter og løsninger innen Gartners prioriterte områder.

INFINIGATE TENKER

Infinigates Johan Norén, Thomas Hagelid, David Molin og Nicolas Robertson har diskutert listen og er enige: Punktene kan virke uklar når du kun leser overskriftene, men selve betydningen er viktig for å oppnå bedre sikkerhet og for å unngå at selskapet forstyrres av cyberkriminelle: Få kontroll over prosessene, ha de riktige verktøyene på plass, bruk den nyeste teknologien og automatiser!

Les mer

Om Infinigate

Infinigate er et selskap som jobber med distribusjon av IT-sikkerhetsprodukter til IT-forhandlere. Infinigate har en innovativ og markedsledende portefølje, og fokuserer på å bygge stabile og langsiktige relasjoner med forhandlere og leverandører. Infinigate ble grunnlagt i 1996 som den første distributør av internettløsninger i Europa. Siden 2002 har Infinigate hatt fokus på distribusjon av bærekraftige it-sikkerhetsløsninger for å beskytte nettverk, servere, enheter, data, applikasjoner, samt skyløsninger. Som verdiadderende distributør fokuserer Infinigate på sikkerhetsløsninger som krever et høyt nivå av kompetanse og kunnskap. Infinigate tilbyr sine partnere og leverandører en komplett pakke og kompletterer sin produktportefølje med dedikert teknisk kunnskap, markedsføring og salg. Infinigate konsernet i dag ca 300 ansatte og opererer i 10 europeiske land; Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Nederland, Østerrike, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Infinigate dekker over 80% av markedspotensialet for IT-sikkerhet i det vestlige Europa og det etablerer Infinigate som en ledende europeisk verdiadderende distributør av IT-sikkerhet.