Viktig informasjon fra Check Point

I forbindelse med lansering av siste major release fra Check Point; R81 har det skjedd endringer som er viktig å være klar over. 

Alle appliances som inngår i "2012 - serien" er som følgende:

2200, 4200, 4800, 12200, 12400, 12600, 13500, 13800, 21400, 21600, 21700 & 21800

Siste tilgjengelig versjon som supporterer disse modellene vil være R80.40.

Samtlige "2012-appliances" er supportert frem til juni 2022, men vil da ikke kunne kjøre nyere software enn R80.40 - Dersom du har kunder med appliances som inngår i "2012-serien", ta kontakt med Infinigate for å se på alternative løsninger. 

Kontakt oss  

Om Infinigate

Infinigate er et selskap som jobber med distribusjon av IT-sikkerhetsprodukter til IT-forhandlere. Infinigate har en innovativ og markedsledende portefølje, og fokuserer på å bygge stabile og langsiktige relasjoner med forhandlere og leverandører. Infinigate ble grunnlagt i 1996 som den første distributør av internettløsninger i Europa. Siden 2002 har Infinigate hatt fokus på distribusjon av bærekraftige it-sikkerhetsløsninger for å beskytte nettverk, servere, enheter, data, applikasjoner, samt skyløsninger. Som verdiadderende distributør fokuserer Infinigate på sikkerhetsløsninger som krever et høyt nivå av kompetanse og kunnskap. Infinigate tilbyr sine partnere og leverandører en komplett pakke og kompletterer sin produktportefølje med dedikert teknisk kunnskap, markedsføring og salg. Infinigate konsernet i dag ca 300 ansatte og opererer i 10 europeiske land; Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Nederland, Østerrike, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Infinigate dekker over 80% av markedspotensialet for IT-sikkerhet i det vestlige Europa og det etablerer Infinigate som en ledende europeisk verdiadderende distributør av IT-sikkerhet.