Vilkår for deltakelse

Informasjon om registrering og kansellering

 

Registrering


Registrering til våre standardkurs gjøres via nettstedet vårt, for interne eller individuelle kurs, send e-post til kurs@infinigate.no. Siden antall deltakere på våre kurs er begrenset, vil registreringer vurderes i den rekkefølgen de mottas. Den bindende inngåelsen av kontrakten skjer gjennom bekreftelse av registrering fra Infinigate AS i tekstform. Hvis du ikke har mottatt varsel inntil en uke før kursstart, ber vi deg omå kontakte oss på e-post; kurs@infinigate.no eller på telefon; +47 67 10 18 00. Ved å registrere deg godtar du disse vilkårene for deltakelse og de generelle vilkårene for Infinigate AS.

Priser & Fakturering


Prisene som er oppgitt i kursoversikten gjelder per deltaker. Alle priser er uforpliktende og inkluderer ikke merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til å endre priser; Du kan når som helst se de aktuelle kursavgiftene på nettstedet vårt. Vi tar forbehold for feil og endringer i prisene som er oppgitt på nettstedet vårt. Faktura utstedes før opplæringen starter og forfaller innen 14 dager uten fradrag. Infinigate forbeholder seg retten til å ekskludere deltakere om kursavgiften ikke er betalt ved kursets start, og å kreve kompensasjon for kursavgiften.

Ombooking


En ombooking må alltid gjøres skriftlig. Du kan booke om til en at annet kurs, gratis frem til den 22. kalenderdagen før start. Ved ombooking mellom 21. og 15. kalenderdag før kursstart, vil et gebyr på 25% av kursavgiften bli belastet. Hvis du endrer bestilling mellom 14. og 8. dag før kurset starter, vil et gebyr på 50% av kursavgiften bli belastet. Hvis din ombooking mottas etter den 7. kalenderdagen før kursstart, vil et gebyr på 90% av kursavgiften bli belastet. Du kan kun endre booking en gang. Hvis du endrer din booking, eller avbestiller igjen, belastes 100% av kursavgiften. Dersom du ikke kan delta på et kurs personlig, kan du navngi en vikardeltaker. Det er ingen ekstra kostnader. Om en kursdato må avlyses av Infinigate som følge av organisatoriske årsaker, kan det ikke gjøres krav utover treningsavgiften.

Avbestilling / Kansellering


En avbestilling må alltid gjøres skriftlig. Du kan avbestille gratis frem til den 22. kalenderdagen før kursstart. Ved avbestilling mellom 21. og 8. kalenderdag før kursstart, vil et avbestillingsgebyr på 50% belastes. Dersom vi mottar avbestillingen din etter den 7. kalenderdagen før kurset begynner, betales hele kursgebyret som et avbestillingsgebyr. Hva gjelder gratis opplæringskurs, gjelder avbestillingsbestemmelsene for det respektive kurset. For mer informasjon, se kursbeskrivelsen. 

Som følge av COVID-19, forbeholder Infinigate seg retten til å avlyse eller gjøre om fysiske kurs til virtuelle klasserom på kort varsel. I de tilfeller hvor kurs blir omgjort til et virtuelt klasserom har deltakeren rett til å kansellere kursdeltakelsen gratis, eller å ombooke til en alternativ dato. Ved kansellering har ikke Infinigate rett til kompensasjon. Ytterligere krav mot Infinigate oppstår ikke. 

Ansvar


Utover de generelle vilkår for Infinigate AS, blir det påpekt at intet ansvar godtas for garderober eller andre gjenstander som deltakere har med seg. 

Opphavsrett


Dersom deltakeren får dokumenter, har han rett til en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar bruksrett. Hver deltaker forplikter seg til å overholde opphavsretten til Infinigate AS og deres leverandører. Infinigate AS og deres leverandører forbeholder seg alle rettigheter, inkludert oversettelser, duplisering, omtrykk av opplæringsdokumenter, selv delvis. Ingen reproduksjon kan gjøres uten skriftlig tillatelser fra Infinigate AS. 

Generelle vilkår for bruk


De generelle vilkår og betingelser for Infinigate AS gjelder også.