Sophos

Cybersecurity evolved

Sophos vet at løsningen på komplekse problemer ikke er mer kompleksitet. De vet at enkel sikkerhet er bedre sikkerhet.
Sophos jobber like fokusert på nettverkssikkerhet som med klientsikkerhet. I tillegg har de unik teknologi - Synchronized Security - lar løsningene kommunisere med hverandre og samarbeide. Løsningen styres selvfølgelig sentralt. Alt for å oppnå tryggere og mindre komplisert sikkerhet!

Mer om Sophos

Contact the Sophos team

For further questions or consultation, please do not hesitate to contact us. Send us your request now. We look forward to hearing from you.