Trend Micro

Detection & Response

XDR

Trend Micro ™ XDR samler inn og korrelerer detaljert aktivitetsdata på tvers av flere vektorer - e-post, endepunkt, servere, workloads i skyen og nettverk - slik at det er mulig å oppdage og undersøke det som vanligvis er vanskelig eller umulig å oppnå med SIEM eller individuelle punktløsninger.

Les mer

Managed XDR Service

Trend Micros trusseleksperter overvåker og analyserer aktivitetsdata fra Trend Micro-løsningene i miljøet. E-post, endepunkt, servere, workloads i skyen og / eller nettverkskilder kan korreleres, noe som muliggjør bedre oppdagelser og større innsikt i opprinnelsen og spredningen av komplekse og målrettede angrep.

Les mer

Endpoint Detection & Response

Utnytt en komplett portefølje av avanserte gjenkjenningsteknikker mot et stadig voksende utvalg av trusler og målrettede angrep. Ved å integrere endepunktsbeskyttelse og EDR i en enkelt agent, tilbyr Trend en omfattende deteksjons- og responsløsning med automatiserings- og utbedringsfunksjoner.

Les mer

KONTAKT VÅRT TREND MICRO-TEAM

Vincent Thue

Infinigate AS
Team Manager Sales

Nicolas Robertson

Infinigate AS
Team Manager Tech

Infinigate AS

Infinigate AS
Sales Specialist

+47 41 51 66 06

E-post

+47 92 45 11 80

E-post

+47 40 23 28 27

E-post