Advanced Threat Detection

Advanced Threat Detection er et bredt begrep for løsninger som bruker visse typer analyser for å forbedre sikkerheten til systemer. Blant annet kan disse løsningene analysere og evaluere nedlastninger eller brukeraktiviteter fra ulike systemer risikofrie i en Sandbox.