TIPS TIL MANAGED SERVICE PROVIDERS

Richard Tubb, inspiratør, forretningsutvikler og MSP-eksper har hjulpet mange selskaper med å komme i gang med IT-tjenester. Han var foredragsholder under årets europeiske kongress og ga sin definisjon på hva han mener definerer en MSP og foreslå 5 feil man bør unngå...

Ønsker du å komme i gang med IT-sikkerhet som en tjeneste?

Definisjonen av MSP

Nøyaktig hva som definerer en Managed Service Provider er ikke skrevet i stein. Richard Tubb deler sin mening basert på mange års erfaring, hva tror du?

1. 24x7x365 overvåkning og vedlikehold - i tillegg, bruk av RMM-verktøy (Remote Monitoring Tool) for å kunne gi effektiv support.

2. Fast avgift for teknisk support ("all you can eat", men ikke bekymre deg; kundene vil ikke sitte i unødvendige telefonsamtaler hele dagen, de har annet å ta for seg).

3. Leverandørsupport (ikke la kundene bli frustrerte ved å henvise dem til den ene instansen etter det andre)

Er du enig?

5 FEIL Å UNNGÅ:

#1 Å ikke dokumentere (detaljer om kundenes nettverk, prosesser, sjekklister etc.)

#2 Å ikke benytte et PSA-verktøy (Professional Service Automation - verktøyet bør implementeres så tidlig som mulig for å holde oversikt over alle saker og tidsbruk mm. "Manage your business based on metrics, not on gut feeling")

#3 Å ikke fokusere på kjernevirksomheten (Ikke gjør alt! Bygg allianser med kolleger i bransjen for å utvide tilbudet ditt gjennom samarbeid med andre).

#4 Å ikke ta nok betalt (jobb med kunder som respekterer kunnskapen og verdien din).

#5 Å ikke be om hjelp (Overvåk omverdenen, delta i brukergrupper, del best practose og det du lærere)

Kontakt MSP-teamet til Infinigate

Er du nysgjerrig på å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg å videreutvikle din MSP-forretning? Ta kontakt med oss i dag!