Identity & Access Management

Identity and Access Management (IAM) er et sentralt sikkerhetskonsept som gjør alle administrative aktiviteter strukturerte og sporbare, unngår utilsiktede aktive applikasjonskontoer, reduserer antall mulige kilder til feil i administrasjonen og oppdager identitetstyveri.

Følgende produsenter fra vår portefølje tilbyr deg løsninger innenfor området administrering av identiteter og tilgang. Nedenfor finner du et utdrag av produktene du kan bestille direkte i vår webshop. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere løsninger, spørsmål og råd.